Amulet Utrecht

Planning:
Van inschrijving tot oplevering

Voordat jij je appartement in Amulet kan betrekken zal je een aantal stappen doorlopen. Deze stappen ‘van inschrijving tot oplevering’ hebben we voor jou hieronder beschreven. Bij de stappen hebben we een tijdindicatie en geschatte planning gegeven zodat jij goed weet wat je in welke fase kan verwachten.
Interesse

Amulet Utrecht - planning - stap 1

Geschatte planning maart - mei 2022

De eerste stap van inschrijving tot oplevering is het aanmaken van een account op de interessepagina van Amulet.

Geschatte planning mei 2022

Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Laat de kans op een appartement in nieuwbouwcomplex Amulet niet liggen en schrijf je snel in!

Amulet Utrecht - planning - stap 2

Amulet Utrecht - planning - stap 3

Geschatte planning mei 2022

Omdat de wijk Leidsche Rijn erg in trek is en omdat Amulet één van de luxere nieuwbouwcomplexen is verwachten we dat veel geïnteresseerden een appartement zullen willen kopen. De toewijzing van de woningen aan de geïnteresseerden is voorbehouden aan de ontwikkelaar. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste keuze. Indien er meerdere kandidaten met een eerste voorkeur op een bepaald bouwnummer zijn, wordt er door de ontwikkelaar toegewezen. Indien je geen bouwnummer krijgt toegewezen word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst. Indien kandidaten eventueel afzien van één van de door jouw opgegeven bouwnummers, dan word je benaderd voor een verkoopgesprek.

Geschatte planning – mei 2022

Kandidaten die zich melden NA de sluitingsdatum worden behandeld op datum van binnenkomst en vallen buiten de eerste toewijzing. De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaar bericht en uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Tijdens dit gesprek ontvang je de verdere verkoopstukken inclusief kopersoptielijsten en nemen we het hele project met je door. Tevens bespreken we de periode waarbinnen de aankoopbeslissing genomen dient te worden. Aansluitend aan het verkoopgesprek heb je ook de mogelijkheid om met één van onze hypotheekadviseurs een gesprek te hebben over de financiële kant van het verhaal. Zodoende ben je volledig geïnformeerd en kan je een goede beslissing nemen.

Amulet Utrecht - planning - stap 4

Amulet Utrecht - planning - stap 5

Geschatte planning – mei - juni 2022

Als je besluit verder te gaan met de woning dan gaan wij de koop- en aannemersovereenkomst met elkaar ondertekenen. Deze neem je van tevoren uitgebreid door met de makelaar. Nadat je de aktes getekend hebt, ga je in gesprek met de kopersbegeleider van de aannemer en bespreek je welke keuken, badkamer, tegels en eventueel meerwerk je wil.

Geschatte planning – juli - december 2022

Als we minimaal 70% van de appartementen verkocht hebben gaan we starten met de bouw. We verwachten en streven ernaar dit voor begin december te doen.

Amulet Utrecht - planning - stap 6

Amulet Utrecht - planning - stap 7

Geschatte planning – medio 2024

De planning voor de bouwtijd is van eind 2022 tot medio 2024. Dit is een prognose, één en ander hangt bijvoorbeeld ook af van de weersomstandigheden. Uiteraard houden we je met nieuwsbrieven op de hoogte in welke fase de bouw zich bevindt. Voor de oplevering zal je een uitnodiging ontvangen voor de eerste VvE- (Vereniging van Eigenaren) vergadering. Ook zal je, voordat jouw appartement definitief opgeleverd wordt, samen met de aannemer het appartement doorlopen om te kijken of alles naar wens is. Als alles naar wens is, kan jij in je nieuwe appartement intrekken om te genieten van nieuwbouwcomplex Amulet.

Zoekvenster sluiten